Under Tvang. Minerydningen ved den jyske vestkyst 1945.

Helge Hagemann: Under Tvang. Minerydningen ved den jyske vestkyst 1945. Akademisk Forlag, 1998. ISBN 87-500-3550-9. 112 sider.