Drivtømmer. Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949.

Arne Gammelgaard: Drivtømmer. Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Blåvandshuk Egnsmuseum, 1993. ISBN 87-89834-06-2. 156 sider.