Tysk invasionsforsvar i Danmark 1940-45. Hanstholm & København 2007

Jens Andersen: Tysk invasionsforsvar i Danmark 1940-45. Hanstholm & København 2007. 424 sider, indbundet.