Vestkyst Bunker

Knud Simonsen: Vestkyst Bunker. En dokumentarisk roman om Danmark i 1940'erne. Forlaget Hovedland, 2013. Redaktion: Nanna Lund. Faglig redaktion: Jens Andersen (Museumscenter Hanstholm). ISBN 978-87-7070-382-6. 395 sider. Stift bind.