M 19-mortér fra Agger

I maj 2000 blev der bjærget et sjældent tysk fæstningsvåben fra en bunker i Agger. Det drejer sig om en 5 cm maskinmortér af typen M 19. Mortéren er nu blevet opstillet i MuseumsCenter Hanstholm.

Der blev opstillet 20 mortérer af denne type i Danmark. Af disse er tre bevaret, og denne er den mest intakte. Præcist hvor mange mortérer, der blev bygget er uvist, men antallet nåede næppe op på ret meget mere end 100. MuseumsCenter Hanstholms mortér har produktionsnummeret 135.

Arbejdet med at bjerge mortéren varede mere end et døgn og blev udført af medlemmer af Besættelseshistorisk Selskab for Thy og Hanherred med assistance fra Beredskabscenter Nordjylland.

Det omfattende arbejde med at restaurere og genopstille mortéren her på museet er siden gennemført af medlemmer af Besættelseshistorisk Selskab for Thy og Hanherred.

 

 

Mortéren mens den endnu sad i sin kuppel i Agger. Selvom de fleste af mortérens dele var bevaret, trængte den til en grundig istandsættelse efter at have stået i 55 år uden vedligeholdelse.   Mortéren løftes op på en lastvogn, og konserveringsarbejdet kan nu gå i gang.     

 

Maskinmortér M 19

M 19-mortéren er en automatisk 5 cm-mortér, som blev udviklet i 1934 til at forsvare permanente befæstningsanlæg.

Mortéren kunne affyre op til 120 skud i minuttet, og havde en maksimal rækkevidde på 750 m. Det er et meget tungt og kompliceret våbensystem, hvis rør og bundstykke alene vejer 220 kg.

Det var meningen, at M 19-mortéren skulle samarbejde med maskingeværer, især dem i panserkupler. Mortéren skulle lægge sin ild i de områder, som maskingeværerne ikke kunne beskyde, såsom sænkninger i terrænet og bagsiden af højninger. På den måde skulle soldater, som var gået i dækning, jages frem,så maskingeværerne kunne ramme dem.

Skytten i tårnet havde direkte telefonforbindelse med maskingeværbunkerne, og ilden blev normalt ledet fra disse. Dog fandtes der også et periskop i tårnet, så skytten kunne rette våbnet direkte. Pga. tårnets og periskopets ringe højde, var sigtforholdene imidlertid ikke optimale.

 

 

Prøveopstilling af M 19-mortér uden panserkuppel på fabrikken. Man ser her tydeligt indretningen af kamprummet. Snittegning af panserkuppel med M 19-mortér. Mortéren stod på den øverste etage i kuplen.    

 

Bunkeren

Bunkeren, som M 19-mortéren fra Agger var opstillet i, var af typen Regelbau 633. Den blev støbt i midten af juni 1943 og var færdigindrettet i december samme år. Der er to bunkere af typen i Agger.

Bunkertypen var udviklet til brug i Atlantvolden og blev bygget i 73 eksemplarer i hele Atlantvolden. De 20 af disse findes i Danmark i de vigtigste støttepunkter langs den jyske vestkyst.

 
 

 

Kuplen, som museets maskinmortér stod under. Mortéren var anbragt under en 25 cm tyk panserkuppel, som vejede 39 tons. Kuppelens top lå næsten i niveau med jordoverfladen, så den var meget vanskelig at opdage og ødelægge.  Plantegning af bunker af typen Regelbau 633