Fusion og nyt navn

Som nogle af jer har opdaget, så har vi ændret vores navn til Bunkermuseum Hanstholm. Dette har længe været et ønske fra vores side, da dette er et mere gennemskueligt navn og at vi i flere sammenhænge slipper for at forklare, at vi ER bunkermuseet. Så vi besluttede at gøre det nu i starten af det nye år sammen med vores fusion med Museum Thy. Vores hjemmeside mm. har også ændret navn til www.bunkermuseumhanstholm.dk