Fund fra bunkerudgravning

Lørdag den 7. oktober udgravede vi i samarbejde med Besættelsestidshistorisk Selskab en bunkeri Hanstholm. Bunkeren ligger på Pynten/Helshagevej i Hanstholm og rummede en 10,5 cm-kanon og mandskabet til den. Bunkeren er af type Regelbau Fl 243.

Vi valgte at udgrave netop denne bunker, fordi vi ikke tidligere har udgravet en bunker af denne type, og de forskellige typetegninger, som vi kender til, afviger en del fra hinanden.

Udgravningen af mandskabsdelen af kanonstillingen den 7. oktober gav ingen spektakulære fund, men vi lærte alligevel en del nyt

De tyske bunkere var typehuse, og vor bunker var af typen Regelbau Fl. 243. Udgravningen viste imidlertid, at bunkeren ikke svarede til standardtegningen, idet mandskabsdelen drejet 180 grader i forhold til kanonstillingen. Indgangen lå således i den modsatte side, af hvad man skulle have forventet.

Mandskabsrummets gulvareal var 30 m2 og der havde været køjer til 16 mand. De 15 af soldaterne sov i jernkøjer i tre etager. Den 16. mand, underofficeren, havde et lille rum for sig selv med et gulvareal på 4 m2. Det vil sige, at der til resterende del af besætningen var 1,7 m2 pr. mand – i militæret gør man af princip forskel på folk!

Væggene bag køjerne havde været beklædt med masonitplader for at isolere mod kulde fra betonen. Bunkeren havde været opvarmet af en jernovn, som var gastæt. Bunkeren blev ventileret med en hånddrevet luftpumpe, som havde en kapacitet på 1,2 m3 i minuttet.

Som forventet var der ryddet grundigt op i bunkeren - vi havde ikke samme held som i 2015, hvor man havde glemt de to maskingeværaffutager. Nogle småfund blev det dog til, og nogle af de bedstbevarede fund stammer fra drænbrøndene, hvis iltfattige vand gav gode bevaringsforhold for metaller.

Bunkerens beboere havde ikke efterladt sig mange genstande:

Det potentielt bedste fund var et luftmålssigtekorn til et maskingevær model MG 34. Desværre lå det på det fugtige gulv i gasslusen, så det var fuldstændigt gennemrustet og smuldret i mange stykker.

Af våbendele blev der blev også fundet to patronhylstre uden projektiler. På den ene patron var fænghætten perforeret og patronen tydeligvis affyret. På anden var fænghætten intakt, men patronens munding var noget deformeret, så projektilet var antagelig vredet af - for at få fat i krudtet? Desuden var der en eksercerpatron af bakelit - brugt til at øve ladning af gevær uden fare for vådeskud.

Der udover fandt vi et snudebeslag til en tysk soldaterstøvle og den ene halvdel af en træklemme.

    

Der blev fundet lidt flere inventargenstande, bl.a. en ildrager af jern. Desuden et stort antal kabel-/ledningsholdere, som har siddet på væggene og i loftet. Holderne er lavet af bakelit, og der har været fire forskellige typer i brug i bunkeren.

Der blev også fundet nogle genstande, som formentlig er efterladt af de folk, som ryddede op i bunkeren.

Det flotteste var en svensknøgle, som efter at have ligget i dieselolie en uges tid igen er i brugbar stand. Den er tysk og af mærket "Gedore".

Derudover var der spor af arbejdsfolkenes madpakker i form af to konservesdåser til henholdsvis kippers og sardiner/makrel samt et antal ølkapsler og kapslen til en mælkeflaske.

Endelig fandt vi ud af, at selvom tilmuringen af hovedindgangen, var intakt, så havde der været nogle lyssky typer på spil i nyere tid. Det viste fundet en øldåse og plastikket fra en Tuborg-six-pack for enden af trappen op til kanonstillingen. Nogen havde brudt et hul i tilmuringen i kanonstillingen.