Nykredits arkitekturpris til arkitekterne bag Dokumentationscentret

Nykredits Arkitekturpris

Skandinaviens største arkitekturpris - Nykredits Arkitekturpris 2011 på 500.000 kr. - går til Cubo Arkitekter.
Prisen gives for "En fornem, holistisk portefølje af bygningsværker inden for dansk arkitektur" - herunder også museets udstillingsbygning.