Kriegsgliederung 4.5.1945

 

 

 

Kilde:
Rigsarkivet. Arkiv nr. 201.018, Generalstabens Efterretningssektion, ”Stockholmarkivet”, pk. XVIIa.