Merkblatt für den Stellungsbau, 1943

Håndbog i anlæggelse af feltmæssige stillinger udgivet af den tyske øverstbefalende i Danmark, 5.5.1943.

Bogen giver tropperne anvisninger i anlæggelse af de mest almindelige former for feltmæssige forsvarsanlæg med angivelse af mål og materiale- og tidsforbrug.

Håndbogen bygger på materiale udarbejdet af hærens overkommando, og den afspejler således ikke specifikke danske forhold.

PDF-file, 4,67 MB