Tätigkeitsberichte des Operationstabs des Befehlshabers, 1940-1943

Nedenfor findes i afskrift aktivitetsberetningerne (Tätigkeitsbericht = TKB) for den tyske øverstbefalende i Danmarks (Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark) operationsafdeling (Abteiliung Ia).

Den øverstbefalendes forskellige afdelinger udarbejdede frem til sommeren 1943 aktivitetsberetninger dækkende perioder á to måneder. Operationsafdelingens beretninger var gennemgående 5-10 sider lange og blev færdiggjort 1½-3 måneder efter beretningsperiodens afslutning.

Operationsafdelingens rapporter er centrale kilder til besættelsen set fra tysk, militær side, idet operationsafdelingen vurderede såvel militære som ?politiske? forhold. Rapporterne indeholder således mange oplysninger om og vurderingen af tyskernes forhold til de forskellige danske myndigheder.

I dækningen af Truppenbefehlshabers Abt. Ia's aktiviteter findes følgende lakuner: april-maj 1940, februar-marts 1942 samt fra udløbet af den sidste TKB's beretningsperiode 31.7.1943 frem til 4.11.43, da man begyndte at føre KTB.