Det tyske narrebatteri ved Febbersted


Under Besættelsen byggede den tyske værnemagt et meget kunstfærdigt udført narrebatteri ved Febbersted. Formålet var at aflede de allieredes opmærksomhed fra de store kanonstillinger på Hanstholm (nuværende museum). Vi skal se på sporene af narrebatteriet og høre om dets historie og funktion samt de andre anlæg, som lå i tilknytning til det. Tilmelding på tlf. 97920577 senest 15/10. Mødested: P-Plads for enden af grusvejen på nordsiden af Hamborgvej (ca.800 m øst for Febberstedvej)

Zeit


Tirsdag 19. 10. 2021
14:00 - 15:00