Det tyske narrebatteri ved Febbersted


Fortælling og vandring v. Jens Andersen. Under Besættelsen byggede den tyske værnemagt et meget kunstfærdigt udført narrebatteri ved Febbersted. Formålet var at aflede de allieredes opmærksomhed fra de store kanonstillinger på Hanstholm. Vi skal se på sporene af narrebatteriet og høre om dets historie og funktion samt de andre anlæg, som lå i tilknytning til det. Mødested: Febbersted øst for Hanstholm. P-plads for enden af grusvejen mellem Hamborgvej 161 og 175.

Tidspunkt


Tirsdag 18. 10. 2022
14:00 - 15:00