Foredrag: De georgiske soldater i Thy ved Befrielsen


Foredrag v. Harald Hartvig Jepsen, Ph.d. I dagene omkring Befrielsen i maj 1945 blev det kendt i Thisted, at en afdeling georgiske soldater i tyske uniformer var deserteret fra værnemagten og med fuld udrustning havde forskanset sig i Kronborg Plantage med et par danske gidsler. Overklitfoged Axel Rasmussen, der talte russisk, måtte tage til Kronborg for at forhandle med desertørerne. Georgierne kom med ham hjem til embedsboligen i Søholt, indtil han sidst i maj kunne ledsage dem til den tyske grænse. Deres videre skæbne hjemme i Sovjetunionen har i mange år været ukendt, men for et par år siden fandt Harald Hartvig Jepsen dem i arkiverne. Arr. i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune og Folkeuniversitetet. Sted: Heltborg Museum

Tidspunkt


Tirsdag 13. 09. 2022
19:30 - 21:00