Regelbauten der Kriegsmarine, 1944

Nedenfor er gengivet dokumentet ”Regelbauten der Kriegsmarine, Ausgabe Dezember 1944”.

Det drejer sig om en samling tegninger over de bygningstyper, som ved udgangen af 1944 stod til rådighed for den tyske flåde til brug i kystforsvaret. Reglementet indeholder udelukkende bunkere, som umiddelbart skulle bruges i forbindelse med marinens specifikke opgaver i kystforsvaret. Når der skulle udvælges bunkere til mandskab, panserværn, vandforsyning m.m. var man henvist til det tilsvarende hæfte over hærens bygningstyper.

En del af bunkertyperne havde været i brug gennem flere år (f.eks. V 174, M 263), men andre var så nye, at de aldrig nåede at blive bygget (f.eks. M 304, M 305, S 548, S 741).

Oversigt over indhold
A.I – stillinger til luftværnskanoner
Typer: Bh 179, Bh 212, Fl. 242, Fl. 243, Fl. 247, Fl. 343, Bh. 221, Fl. 307, Fl 336, Fl. 362.

A.II – ildlederbunker m.m. til luftværnsartilleri
Typer: Fl. 351, Fl. 354a, Fl. 354b, Bh. 184

A.IV – Ammutionsmagasin for luftværnsartilleri
Typer: Fl. 317 

A.V – anlæg til lyskastere
Typer: V 256 , V 258, V 276a, V 277, Fl. 292, V 297.

B.I. – Kanonstillinger til kystartilleri
Typer: M 180, M 200, M 201, M 272, M 296, M 305, M 306, M 307, M 372, S 741, S 742.

B.II. – Ildleder- og kommandobunker for kystartilleri
Typer: M 152, M 172, S 449, M 263, M 265a, M 362, S 446, S 497, S 646,

B.III – Maskinrum
Typer: M 283, M 383, M 384

B.IV – Ammunitionsdepoter for kystartilleri
Typer: M 145, M 498, S 504,

C – Signal- og radiostationer
Typer: V 189, V 214, V 229.

D – Bygninger til radarer
Typer: V 165, V 174.

E.I – Særlige bygningsværker („Sonderbauten“), kanonstillinger
Typer: M 184, S 559, S 611.

E.II – Særlige bygningsværker („Sonderbauten“), ildlederbunkere
Typer: M 178, S 448, S 515

E.III – Særlige bygningsværker („Sonderbauten“), Maskinbunker
Typer: M 183.

E.IV - Særlige bygningsværker („Sonderbauten“), Ammunitionsdepoter
Typer: S 448a, S 468, S 548a

E.V – Særlige bygningsværker („Sonderbauten“), bunkere for radarer
Typer: V 143, V 233, V 239

Regelbauten der Kriegsmarine